Mwen Ta Renmen Wè!
October 20, 2020
Louis Roosevelt

Sa vrèman fou! poum wè kòman Ayisyen renmen foot-ball anpil, men mwen te toujou konnen yo pa renmen lapli mouye yo menm! menm! 

Mwen te gen chans patisipe nan yon gwo match kote te gen  (Baltimore VS Tempête) ki tap jwe nan Vil Saint-Marc (Parc levelt), anpil moun te fè deplasman pou vin swiv; Timoun tankou granmoun, yo tap amize yo nan sa ke yo renmen. Anpil lapli te vin ap tonbe nan dezyèm mitan match la. Mwen te sezi paske moun yo te rete la, yo t’ap motive jwè yo, yo t’ap chofe, ou te mèt nan yon distans ki trè lwen ak tèren an ou tap tande moun yo kap chofe e ou patap pa anvi vini tou. Yo pat pè anyen paske yo te la pou yon bagay ke yo renmen anpil…

​Se konsa mwen ta renmen wè pèp sa devwe pou BonDye, pou yap chofe paske yo renmen BonDye e pou lòt moun ki deyò a tande pou yo gen anvi vini goute, pou yo kwè ke BonDye se li ki chanpyon nou nan nenpòt sa nap fè. Mwen ta renmen wè se BonDye nou kite kap klrere tèren lavi nou menm jan nou fè gwo limyè sa yo ki sou tèren an konfyans poun ka konnen kote nou prale fè gòl oubyen kote nap met pye nou lè nap mache… 

  • Louis Roosevelt

    Louis graduated DTS in 2020 at YWAM Saint Marc. He is a founding staff member and part of the leadership team at YWAM Port of Peace

Recent Blog Posts

Jesus likes you like that

Jesus likes you like that

Hello, Jesus? I called you last night and the line was silent... Are you tired? Are you lonely? Wondering when Jesus is going to do his magic and give you something to dance for? something to fight for? Jesus likes you like that  at least sometimes it’s sounds...

You Need to Remember

You Need to Remember

So often I become wrapped up in my thoughts. Wrapped up in the ideas of what life is ‘supposed to be like’, which often turns into a storm of ‘How will I’s... How will I provide for myself? How will I make friends? How will I ______? This morning, I was stuck in those...

Konviksyon

Konviksyon

“Se pou sa mwen di nou: Tou sa n'ap mande lè n'ap lapriyè, si nou gen fèm konviksyon nou resevwa l deja, n'a wè sa rive vre.” Mak 11:24  Maten an mwen tap priye e mwen tap mande BonDye poukisa mwen pat ka wè kèk bagay ke mwen tap mande li nan lapriyè epi aprè sa mwen...

Fason Bondye Te Travay Nan Lavi Ti Moun Yo

Fason Bondye Te Travay Nan Lavi Ti Moun Yo

 Jodia mwen  vle Ba ou yon ti temwanaj de koman mwen te we Bondye te travay nan lavi ti moun yo , Semen pase apre peti gwoup dans la gen kek nan ti moun yo ki mandem Madam Mica ou konn jwe  boul epi mwen te dil wi mwen konn jwe sa se youn nan spo ke mwen remen anpil...