Mwen Ta Renmen Wè!
October 20, 2020
Louis Roosevelt

Sa vrèman fou! poum wè kòman Ayisyen renmen foot-ball anpil, men mwen te toujou konnen yo pa renmen lapli mouye yo menm! menm! 

Mwen te gen chans patisipe nan yon gwo match kote te gen  (Baltimore VS Tempête) ki tap jwe nan Vil Saint-Marc (Parc levelt), anpil moun te fè deplasman pou vin swiv; Timoun tankou granmoun, yo tap amize yo nan sa ke yo renmen. Anpil lapli te vin ap tonbe nan dezyèm mitan match la. Mwen te sezi paske moun yo te rete la, yo t’ap motive jwè yo, yo t’ap chofe, ou te mèt nan yon distans ki trè lwen ak tèren an ou tap tande moun yo kap chofe e ou patap pa anvi vini tou. Yo pat pè anyen paske yo te la pou yon bagay ke yo renmen anpil…

​Se konsa mwen ta renmen wè pèp sa devwe pou BonDye, pou yap chofe paske yo renmen BonDye e pou lòt moun ki deyò a tande pou yo gen anvi vini goute, pou yo kwè ke BonDye se li ki chanpyon nou nan nenpòt sa nap fè. Mwen ta renmen wè se BonDye nou kite kap klrere tèren lavi nou menm jan nou fè gwo limyè sa yo ki sou tèren an konfyans poun ka konnen kote nou prale fè gòl oubyen kote nap met pye nou lè nap mache… 

  • Louis graduated DTS in 2020 at YWAM Saint Marc. He is a founding staff member and part of the leadership team at YWAM Port of Peace

Recent Blog Posts

I Surrender All?

I Surrender All?

(Editor note: Written 7/10/21,  3 days after President Jovenel Moise was assassinated in his home.) “I surrender all... I surrender all... all to thee my blessed savior, I surrender all”  I’m sure you’ve heard it. I’m sure you’ve sung it... but did you and do you mean...

Planning, Surrendering and Almost Missing a Flight

Planning, Surrendering and Almost Missing a Flight

Today I am going to share with you all something that God is constantly having to teach me and reteach me. And that is that life is so much better if we live in a constant state of full surrender. I’m talking real surrender, down to the last detail.  I am going to be...

A Bizarre Dream

A Bizarre Dream

I had the weirdest dream the other night, but I think it had some good value for learning. In the dream, I was teaching my small group at the intersection of the road just down the street from our house here in Haiti. There were a few people on nearby rooftops...

I Am Not The Potter

I Am Not The Potter

As many parents can attest, it is not easy to raise faithful children in this fallen world.   We pray for them, we read the Bible to them, and memorize scripture with them. We take them to small group, youth group, AWANA, church camp.   And we wonder….. is it enough?...

Lafwa

Lafwa

Mwen te gen chans poum te ede yon timoun ki te malad semen sa, e sa te fe anpil enpak sou mwen… pou fason mwen te we manman li tap priye ak la fwa pou li, pou fasonm te we anpil lot moun tap fe menm bagay la tou. Men youn nan bagay ke mwen vle soulinye nan istwa sa se...