Mwen Ta Renmen Wè!
October 20, 2020
Louis Roosevelt

Sa vrèman fou! poum wè kòman Ayisyen renmen foot-ball anpil, men mwen te toujou konnen yo pa renmen lapli mouye yo menm! menm! 

Mwen te gen chans patisipe nan yon gwo match kote te gen  (Baltimore VS Tempête) ki tap jwe nan Vil Saint-Marc (Parc levelt), anpil moun te fè deplasman pou vin swiv; Timoun tankou granmoun, yo tap amize yo nan sa ke yo renmen. Anpil lapli te vin ap tonbe nan dezyèm mitan match la. Mwen te sezi paske moun yo te rete la, yo t’ap motive jwè yo, yo t’ap chofe, ou te mèt nan yon distans ki trè lwen ak tèren an ou tap tande moun yo kap chofe e ou patap pa anvi vini tou. Yo pat pè anyen paske yo te la pou yon bagay ke yo renmen anpil…

​Se konsa mwen ta renmen wè pèp sa devwe pou BonDye, pou yap chofe paske yo renmen BonDye e pou lòt moun ki deyò a tande pou yo gen anvi vini goute, pou yo kwè ke BonDye se li ki chanpyon nou nan nenpòt sa nap fè. Mwen ta renmen wè se BonDye nou kite kap klrere tèren lavi nou menm jan nou fè gwo limyè sa yo ki sou tèren an konfyans poun ka konnen kote nou prale fè gòl oubyen kote nap met pye nou lè nap mache… 

Recent Blog Posts

Knowing God and Serving Him

Knowing God and Serving Him

Today I want to share something I learned a while back through an inductive study on the book of Matthew. During that time studying many things have convicted me, encouraged me, touched, and inspired me. But today I am going to share just two of those.  ““Not everyone...

From Haiti To Mongolia

From Haiti To Mongolia

Hello YWAM Port of Peace Family, I miss Haiti more than “dearly” or any words that I could really put on this screen i’m writing on and you’re reading from. Let’s get right into it. What is obedience? Something drilled in us from childhood so that we grow up and...

Idantite w nan Kris

Idantite w nan Kris

Bonswa tout moun mwen vle pale enpe de idantite w nan Kris la.  Gen  idantite nan Kris la vle di ke ou konpran epi kwe ke  vre  idantitew soti nan relasyonw avek Jezi .Sa vledi kew konpran ou renmen, ou gen vale, Bondye akseptew janw ye a. E ke valew pa baze sou sa ou...

Our First Ever Stateside Event!

Our First Ever Stateside Event!

We have some exciting news to share with you all! Our staff have been hard at work preparing YWAM Port of Peace’s very first stateside event in the city of Spring, Texas this fall!!  So, for those of you in the Houston area be prepared for an evening of fun! If you...

Bondye Toujou Prè

Bondye Toujou Prè

Tout tan sa yo ki pase nan vim ak nan antouraj mwen, mwen aprann yon bagay ki se kle pou lavi’m. Nan nenpòt sitiyasyon mwen ye, oubyen yon lòt moun BonDye toujou la, li toujou la ap frape pòt kè nou poul ka rantre, li pa dezòd, san prensip oubyen menm antre si li pa...