Evanjelizasyon Nan Yon Brouèt!
November 30, 2020
Mica Turene

Vandredi pase a nou te gen yon evanjelisasyon nou te fè nan Bourèt ,nòmalman jan de aktivite sa yo toujou fèt avèk yon machin , ak cha oubyn yon kabwa pou pote spike , dèlko etc. Men akoz de fason wout la toujou gen blokis, nou te anvizaje poun itilize yon Bourèt pou transpò a te ka fèt pi fasil e pi rapid .

  Nou te rele bouret sa Jackson. Awwww! Yon ti istwa de Jackson: chak nou di ki Jackson ,gen yon staff nou genyen nan baz la ki rele Jackson, li te toujou panse ke se avèl nap pale ,men se de bourèt la nou tap pale. Hahah! antouka sa te amizan . avan, mwen te panse sa te parèt  yon ti kraz komik pou’n te fè evanjelizasyon nan yon bourèt. Mwen tap di kisa moun yo pral panse de nou ? eske yo pap di nou fou?

 Mwen panse nou pa tap gen moun ki tap vle tande nou , men lè nou te kòmanse rive bò mache Bon bèf la nan SenMak, mwen te sezi wè moun ki tap travèse lari a pou vinn asiste avèk nou . mwen te ka  wè fason moun yo te angaje yo avèk nou ,machan yo te kite sa yo tap vann nan pou yo te ka vinn adore e priye avèk nou ,m te ka wè prezans Bondye te la . nou te ouvri kad la si yon moun te bezwen priyè, yo te ka leve men yo pou nou te ka priye pou yo, epi te gen yon dam ki tap vann sou lot bò lari a, li te rele nou poun te priye pou li, lè nou te fè sa pou li, li te di li te santil pi byen, e nou te di Bondye mesi pou sa 

Preche levanjil la pa osi konplike ke jan apil moun panse’l la, menm jan mwen te panse’l te konplike avan an , men BonDye montrem depi nou gen volante e nou fè plas pou li lap fè anpil bagay ke nou pat menm panse. Ann  Bay Bondye glwa ak posiblite ke nou genyen e lap pwovizyone rès yo, pa bliye Bondye renmen w .

Recent Blog Posts

Knowing God and Serving Him

Knowing God and Serving Him

Today I want to share something I learned a while back through an inductive study on the book of Matthew. During that time studying many things have convicted me, encouraged me, touched, and inspired me. But today I am going to share just two of those.  ““Not everyone...

From Haiti To Mongolia

From Haiti To Mongolia

Hello YWAM Port of Peace Family, I miss Haiti more than “dearly” or any words that I could really put on this screen i’m writing on and you’re reading from. Let’s get right into it. What is obedience? Something drilled in us from childhood so that we grow up and...

Idantite w nan Kris

Idantite w nan Kris

Bonswa tout moun mwen vle pale enpe de idantite w nan Kris la.  Gen  idantite nan Kris la vle di ke ou konpran epi kwe ke  vre  idantitew soti nan relasyonw avek Jezi .Sa vledi kew konpran ou renmen, ou gen vale, Bondye akseptew janw ye a. E ke valew pa baze sou sa ou...

Our First Ever Stateside Event!

Our First Ever Stateside Event!

We have some exciting news to share with you all! Our staff have been hard at work preparing YWAM Port of Peace’s very first stateside event in the city of Spring, Texas this fall!!  So, for those of you in the Houston area be prepared for an evening of fun! If you...

Bondye Toujou Prè

Bondye Toujou Prè

Tout tan sa yo ki pase nan vim ak nan antouraj mwen, mwen aprann yon bagay ki se kle pou lavi’m. Nan nenpòt sitiyasyon mwen ye, oubyen yon lòt moun BonDye toujou la, li toujou la ap frape pòt kè nou poul ka rantre, li pa dezòd, san prensip oubyen menm antre si li pa...