Evanjelizasyon Nan Yon Brouèt!
November 30, 2020
Mica Turene

Vandredi pase a nou te gen yon evanjelisasyon nou te fè nan Bourèt ,nòmalman jan de aktivite sa yo toujou fèt avèk yon machin , ak cha oubyn yon kabwa pou pote spike , dèlko etc. Men akoz de fason wout la toujou gen blokis, nou te anvizaje poun itilize yon Bourèt pou transpò a te ka fèt pi fasil e pi rapid .

  Nou te rele bouret sa Jackson. Awwww! Yon ti istwa de Jackson: chak nou di ki Jackson ,gen yon staff nou genyen nan baz la ki rele Jackson, li te toujou panse ke se avèl nap pale ,men se de bourèt la nou tap pale. Hahah! antouka sa te amizan . avan, mwen te panse sa te parèt  yon ti kraz komik pou’n te fè evanjelizasyon nan yon bourèt. Mwen tap di kisa moun yo pral panse de nou ? eske yo pap di nou fou?

 Mwen panse nou pa tap gen moun ki tap vle tande nou , men lè nou te kòmanse rive bò mache Bon bèf la nan SenMak, mwen te sezi wè moun ki tap travèse lari a pou vinn asiste avèk nou . mwen te ka  wè fason moun yo te angaje yo avèk nou ,machan yo te kite sa yo tap vann nan pou yo te ka vinn adore e priye avèk nou ,m te ka wè prezans Bondye te la . nou te ouvri kad la si yon moun te bezwen priyè, yo te ka leve men yo pou nou te ka priye pou yo, epi te gen yon dam ki tap vann sou lot bò lari a, li te rele nou poun te priye pou li, lè nou te fè sa pou li, li te di li te santil pi byen, e nou te di Bondye mesi pou sa 

Preche levanjil la pa osi konplike ke jan apil moun panse’l la, menm jan mwen te panse’l te konplike avan an , men BonDye montrem depi nou gen volante e nou fè plas pou li lap fè anpil bagay ke nou pat menm panse. Ann  Bay Bondye glwa ak posiblite ke nou genyen e lap pwovizyone rès yo, pa bliye Bondye renmen w .

Recent Blog Posts

Jesus likes you like that

Jesus likes you like that

Hello, Jesus? I called you last night and the line was silent... Are you tired? Are you lonely? Wondering when Jesus is going to do his magic and give you something to dance for? something to fight for? Jesus likes you like that  at least sometimes it’s sounds...

You Need to Remember

You Need to Remember

So often I become wrapped up in my thoughts. Wrapped up in the ideas of what life is ‘supposed to be like’, which often turns into a storm of ‘How will I’s... How will I provide for myself? How will I make friends? How will I ______? This morning, I was stuck in those...

Konviksyon

Konviksyon

“Se pou sa mwen di nou: Tou sa n'ap mande lè n'ap lapriyè, si nou gen fèm konviksyon nou resevwa l deja, n'a wè sa rive vre.” Mak 11:24  Maten an mwen tap priye e mwen tap mande BonDye poukisa mwen pat ka wè kèk bagay ke mwen tap mande li nan lapriyè epi aprè sa mwen...

Fason Bondye Te Travay Nan Lavi Ti Moun Yo

Fason Bondye Te Travay Nan Lavi Ti Moun Yo

 Jodia mwen  vle Ba ou yon ti temwanaj de koman mwen te we Bondye te travay nan lavi ti moun yo , Semen pase apre peti gwoup dans la gen kek nan ti moun yo ki mandem Madam Mica ou konn jwe  boul epi mwen te dil wi mwen konn jwe sa se youn nan spo ke mwen remen anpil...