Evanjelizasyon Nan Yon Brouèt!
November 30, 2020
Mica Turene

Vandredi pase a nou te gen yon evanjelisasyon nou te fè nan Bourèt ,nòmalman jan de aktivite sa yo toujou fèt avèk yon machin , ak cha oubyn yon kabwa pou pote spike , dèlko etc. Men akoz de fason wout la toujou gen blokis, nou te anvizaje poun itilize yon Bourèt pou transpò a te ka fèt pi fasil e pi rapid .

  Nou te rele bouret sa Jackson. Awwww! Yon ti istwa de Jackson: chak nou di ki Jackson ,gen yon staff nou genyen nan baz la ki rele Jackson, li te toujou panse ke se avèl nap pale ,men se de bourèt la nou tap pale. Hahah! antouka sa te amizan . avan, mwen te panse sa te parèt  yon ti kraz komik pou’n te fè evanjelizasyon nan yon bourèt. Mwen tap di kisa moun yo pral panse de nou ? eske yo pap di nou fou?

 Mwen panse nou pa tap gen moun ki tap vle tande nou , men lè nou te kòmanse rive bò mache Bon bèf la nan SenMak, mwen te sezi wè moun ki tap travèse lari a pou vinn asiste avèk nou . mwen te ka  wè fason moun yo te angaje yo avèk nou ,machan yo te kite sa yo tap vann nan pou yo te ka vinn adore e priye avèk nou ,m te ka wè prezans Bondye te la . nou te ouvri kad la si yon moun te bezwen priyè, yo te ka leve men yo pou nou te ka priye pou yo, epi te gen yon dam ki tap vann sou lot bò lari a, li te rele nou poun te priye pou li, lè nou te fè sa pou li, li te di li te santil pi byen, e nou te di Bondye mesi pou sa 

Preche levanjil la pa osi konplike ke jan apil moun panse’l la, menm jan mwen te panse’l te konplike avan an , men BonDye montrem depi nou gen volante e nou fè plas pou li lap fè anpil bagay ke nou pat menm panse. Ann  Bay Bondye glwa ak posiblite ke nou genyen e lap pwovizyone rès yo, pa bliye Bondye renmen w .

Recent Blog Posts

I Surrender All?

I Surrender All?

(Editor note: Written 7/10/21,  3 days after President Jovenel Moise was assassinated in his home.) “I surrender all... I surrender all... all to thee my blessed savior, I surrender all”  I’m sure you’ve heard it. I’m sure you’ve sung it... but did you and do you mean...

Planning, Surrendering and Almost Missing a Flight

Planning, Surrendering and Almost Missing a Flight

Today I am going to share with you all something that God is constantly having to teach me and reteach me. And that is that life is so much better if we live in a constant state of full surrender. I’m talking real surrender, down to the last detail.  I am going to be...

A Bizarre Dream

A Bizarre Dream

I had the weirdest dream the other night, but I think it had some good value for learning. In the dream, I was teaching my small group at the intersection of the road just down the street from our house here in Haiti. There were a few people on nearby rooftops...

I Am Not The Potter

I Am Not The Potter

As many parents can attest, it is not easy to raise faithful children in this fallen world.   We pray for them, we read the Bible to them, and memorize scripture with them. We take them to small group, youth group, AWANA, church camp.   And we wonder….. is it enough?...

Lafwa

Lafwa

Mwen te gen chans poum te ede yon timoun ki te malad semen sa, e sa te fe anpil enpak sou mwen… pou fason mwen te we manman li tap priye ak la fwa pou li, pou fasonm te we anpil lot moun tap fe menm bagay la tou. Men youn nan bagay ke mwen vle soulinye nan istwa sa se...