Devni Yon Anbasade Pou Kris
January 5, 2021
Mica Turene

Mwen vle esplike nou yon tikras de sa mwen te fe pandan moman Break / poz nou te genyen an .
Pandan moman break la mwen te jwen yon opotinite pou te ansenye nan yon conferan Nou genyen ki fet chak Ane Nan yon vil ki rele dechapel. Nou te gen diferan atelye de travay tankou : 

  • Atelye de dans
  • Atelye de Teyat
  • Atelye de Mizik e adorasyon 
  • Atelye de fotografi 

 Mwen te gen yon chans pou te dirije atelye de dans la, mwen te ansenye yo kisa Dans ye e pou kisa yon moun danse . 

           Mwen te gen sije sa yo mwen te pale sou kisa:

  • Kisa ki ka enpechew devni sa Bondye relew pou ye ?
  • Koman w ka konnen ki don kew genyen etanke yon atis
  • Diferans ki genyen ant Don ak talan
  • Sa ki ka enpechew devni sa Bondye Vle pou ye a
  • Koman ou ka devni yon vre atis pou kris  

​E mwen te patage temwanay mwen avek yo , e yo te apran anpil de dans atrave temyanaj mwen . 

An menm tan mwen te apran pandan moman sa ,koman mwen  ka itilize yon kamera ,koman mwen ka fe yon foto ki gen yon bel kalite tou sa. 
 Lem gade ane pase ansanm ak ane sa mwen ka di jen yo te apran anpil bagay sitou pou adorasyon ansanm ak fotografi gen ladan yo kite itilize kamera pou premye fwa, chante pou premye fwa yo te vreman deside pou yo te apran e ou ka we fason Bondye tap travay nan lavi yo wow mwen te vreman rejwi nan sa , e mwen di Bondye mesi pou fason li tap opere nan lavi yo e mwen espere lot ane pou Bondye fe plis ministe nan lavi yo .