Devni Yon Anbasade Pou Kris
January 5, 2021
Mica Turene

Mwen vle esplike nou yon tikras de sa mwen te fe pandan moman Break / poz nou te genyen an .
Pandan moman break la mwen te jwen yon opotinite pou te ansenye nan yon conferan Nou genyen ki fet chak Ane Nan yon vil ki rele dechapel. Nou te gen diferan atelye de travay tankou : 

  • Atelye de dans
  • Atelye de Teyat
  • Atelye de Mizik e adorasyon 
  • Atelye de fotografi 

 Mwen te gen yon chans pou te dirije atelye de dans la, mwen te ansenye yo kisa Dans ye e pou kisa yon moun danse . 

           Mwen te gen sije sa yo mwen te pale sou kisa:

  • Kisa ki ka enpechew devni sa Bondye relew pou ye ?
  • Koman w ka konnen ki don kew genyen etanke yon atis
  • Diferans ki genyen ant Don ak talan
  • Sa ki ka enpechew devni sa Bondye Vle pou ye a
  • Koman ou ka devni yon vre atis pou kris  

​E mwen te patage temwanay mwen avek yo , e yo te apran anpil de dans atrave temyanaj mwen . 

An menm tan mwen te apran pandan moman sa ,koman mwen  ka itilize yon kamera ,koman mwen ka fe yon foto ki gen yon bel kalite tou sa. 
 Lem gade ane pase ansanm ak ane sa mwen ka di jen yo te apran anpil bagay sitou pou adorasyon ansanm ak fotografi gen ladan yo kite itilize kamera pou premye fwa, chante pou premye fwa yo te vreman deside pou yo te apran e ou ka we fason Bondye tap travay nan lavi yo wow mwen te vreman rejwi nan sa , e mwen di Bondye mesi pou fason li tap opere nan lavi yo e mwen espere lot ane pou Bondye fe plis ministe nan lavi yo .

 

Recent Blog Posts

I Surrender All?

I Surrender All?

(Editor note: Written 7/10/21,  3 days after President Jovenel Moise was assassinated in his home.) “I surrender all... I surrender all... all to thee my blessed savior, I surrender all”  I’m sure you’ve heard it. I’m sure you’ve sung it... but did you and do you mean...

Planning, Surrendering and Almost Missing a Flight

Planning, Surrendering and Almost Missing a Flight

Today I am going to share with you all something that God is constantly having to teach me and reteach me. And that is that life is so much better if we live in a constant state of full surrender. I’m talking real surrender, down to the last detail.  I am going to be...

A Bizarre Dream

A Bizarre Dream

I had the weirdest dream the other night, but I think it had some good value for learning. In the dream, I was teaching my small group at the intersection of the road just down the street from our house here in Haiti. There were a few people on nearby rooftops...

I Am Not The Potter

I Am Not The Potter

As many parents can attest, it is not easy to raise faithful children in this fallen world.   We pray for them, we read the Bible to them, and memorize scripture with them. We take them to small group, youth group, AWANA, church camp.   And we wonder….. is it enough?...

Lafwa

Lafwa

Mwen te gen chans poum te ede yon timoun ki te malad semen sa, e sa te fe anpil enpak sou mwen… pou fason mwen te we manman li tap priye ak la fwa pou li, pou fasonm te we anpil lot moun tap fe menm bagay la tou. Men youn nan bagay ke mwen vle soulinye nan istwa sa se...