Devni Yon Anbasade Pou Kris
January 5, 2021
Mica Turene

Mwen vle esplike nou yon tikras de sa mwen te fe pandan moman Break / poz nou te genyen an .
Pandan moman break la mwen te jwen yon opotinite pou te ansenye nan yon conferan Nou genyen ki fet chak Ane Nan yon vil ki rele dechapel. Nou te gen diferan atelye de travay tankou : 

 • Atelye de dans
 • Atelye de Teyat
 • Atelye de Mizik e adorasyon 
 • Atelye de fotografi 

 Mwen te gen yon chans pou te dirije atelye de dans la, mwen te ansenye yo kisa Dans ye e pou kisa yon moun danse . 

           Mwen te gen sije sa yo mwen te pale sou kisa:

 • Kisa ki ka enpechew devni sa Bondye relew pou ye ?
 • Koman w ka konnen ki don kew genyen etanke yon atis
 • Diferans ki genyen ant Don ak talan
 • Sa ki ka enpechew devni sa Bondye Vle pou ye a
 • Koman ou ka devni yon vre atis pou kris  

​E mwen te patage temwanay mwen avek yo , e yo te apran anpil de dans atrave temyanaj mwen . 

An menm tan mwen te apran pandan moman sa ,koman mwen  ka itilize yon kamera ,koman mwen ka fe yon foto ki gen yon bel kalite tou sa. 
 Lem gade ane pase ansanm ak ane sa mwen ka di jen yo te apran anpil bagay sitou pou adorasyon ansanm ak fotografi gen ladan yo kite itilize kamera pou premye fwa, chante pou premye fwa yo te vreman deside pou yo te apran e ou ka we fason Bondye tap travay nan lavi yo wow mwen te vreman rejwi nan sa , e mwen di Bondye mesi pou fason li tap opere nan lavi yo e mwen espere lot ane pou Bondye fe plis ministe nan lavi yo .

 

Author

 • Mica Turene

  Mica graduated DTS in 2020 at YWAM Saint Marc. She is a founding staff member at YWAM Port of Peace

  https://tithe.ly/give_new/www/#/tithely/give-one-time/3114838?giving_to=Staff:%20Mica%20Turene Turene Mica

Recent Blog Posts

Knowing God and Serving Him

Knowing God and Serving Him

Today I want to share something I learned a while back through an inductive study on the book of Matthew. During that time studying many things have convicted me, encouraged me, touched, and inspired me. But today I am going to share just two of those.  ““Not everyone...

From Haiti To Mongolia

From Haiti To Mongolia

Hello YWAM Port of Peace Family, I miss Haiti more than “dearly” or any words that I could really put on this screen i’m writing on and you’re reading from. Let’s get right into it. What is obedience? Something drilled in us from childhood so that we grow up and...

Idantite w nan Kris

Idantite w nan Kris

Bonswa tout moun mwen vle pale enpe de idantite w nan Kris la.  Gen  idantite nan Kris la vle di ke ou konpran epi kwe ke  vre  idantitew soti nan relasyonw avek Jezi .Sa vledi kew konpran ou renmen, ou gen vale, Bondye akseptew janw ye a. E ke valew pa baze sou sa ou...

Our First Ever Stateside Event!

Our First Ever Stateside Event!

We have some exciting news to share with you all! Our staff have been hard at work preparing YWAM Port of Peace’s very first stateside event in the city of Spring, Texas this fall!!  So, for those of you in the Houston area be prepared for an evening of fun! If you...

Bondye Toujou Prè

Bondye Toujou Prè

Tout tan sa yo ki pase nan vim ak nan antouraj mwen, mwen aprann yon bagay ki se kle pou lavi’m. Nan nenpòt sitiyasyon mwen ye, oubyen yon lòt moun BonDye toujou la, li toujou la ap frape pòt kè nou poul ka rantre, li pa dezòd, san prensip oubyen menm antre si li pa...