Devni Yon Anbasade Pou Kris
January 5, 2021
Mica Turene

Mwen vle esplike nou yon tikras de sa mwen te fe pandan moman Break / poz nou te genyen an .
Pandan moman break la mwen te jwen yon opotinite pou te ansenye nan yon conferan Nou genyen ki fet chak Ane Nan yon vil ki rele dechapel. Nou te gen diferan atelye de travay tankou : 

  • Atelye de dans
  • Atelye de Teyat
  • Atelye de Mizik e adorasyon 
  • Atelye de fotografi 

 Mwen te gen yon chans pou te dirije atelye de dans la, mwen te ansenye yo kisa Dans ye e pou kisa yon moun danse . 

           Mwen te gen sije sa yo mwen te pale sou kisa:

  • Kisa ki ka enpechew devni sa Bondye relew pou ye ?
  • Koman w ka konnen ki don kew genyen etanke yon atis
  • Diferans ki genyen ant Don ak talan
  • Sa ki ka enpechew devni sa Bondye Vle pou ye a
  • Koman ou ka devni yon vre atis pou kris  

​E mwen te patage temwanay mwen avek yo , e yo te apran anpil de dans atrave temyanaj mwen . 

An menm tan mwen te apran pandan moman sa ,koman mwen  ka itilize yon kamera ,koman mwen ka fe yon foto ki gen yon bel kalite tou sa. 
 Lem gade ane pase ansanm ak ane sa mwen ka di jen yo te apran anpil bagay sitou pou adorasyon ansanm ak fotografi gen ladan yo kite itilize kamera pou premye fwa, chante pou premye fwa yo te vreman deside pou yo te apran e ou ka we fason Bondye tap travay nan lavi yo wow mwen te vreman rejwi nan sa , e mwen di Bondye mesi pou fason li tap opere nan lavi yo e mwen espere lot ane pou Bondye fe plis ministe nan lavi yo .

 

Recent Blog Posts

Jesus likes you like that

Jesus likes you like that

Hello, Jesus? I called you last night and the line was silent... Are you tired? Are you lonely? Wondering when Jesus is going to do his magic and give you something to dance for? something to fight for? Jesus likes you like that  at least sometimes it’s sounds...

You Need to Remember

You Need to Remember

So often I become wrapped up in my thoughts. Wrapped up in the ideas of what life is ‘supposed to be like’, which often turns into a storm of ‘How will I’s... How will I provide for myself? How will I make friends? How will I ______? This morning, I was stuck in those...

Konviksyon

Konviksyon

“Se pou sa mwen di nou: Tou sa n'ap mande lè n'ap lapriyè, si nou gen fèm konviksyon nou resevwa l deja, n'a wè sa rive vre.” Mak 11:24  Maten an mwen tap priye e mwen tap mande BonDye poukisa mwen pat ka wè kèk bagay ke mwen tap mande li nan lapriyè epi aprè sa mwen...

Fason Bondye Te Travay Nan Lavi Ti Moun Yo

Fason Bondye Te Travay Nan Lavi Ti Moun Yo

 Jodia mwen  vle Ba ou yon ti temwanaj de koman mwen te we Bondye te travay nan lavi ti moun yo , Semen pase apre peti gwoup dans la gen kek nan ti moun yo ki mandem Madam Mica ou konn jwe  boul epi mwen te dil wi mwen konn jwe sa se youn nan spo ke mwen remen anpil...