Devni Yon Anbasade Pou Kris
January 5, 2021
Mica Turene

Mwen vle esplike nou yon tikras de sa mwen te fe pandan moman Break / poz nou te genyen an .
Pandan moman break la mwen te jwen yon opotinite pou te ansenye nan yon conferan Nou genyen ki fet chak Ane Nan yon vil ki rele dechapel. Nou te gen diferan atelye de travay tankou : 

  • Atelye de dans
  • Atelye de Teyat
  • Atelye de Mizik e adorasyon 
  • Atelye de fotografi 

 Mwen te gen yon chans pou te dirije atelye de dans la, mwen te ansenye yo kisa Dans ye e pou kisa yon moun danse . 

           Mwen te gen sije sa yo mwen te pale sou kisa:

  • Kisa ki ka enpechew devni sa Bondye relew pou ye ?
  • Koman w ka konnen ki don kew genyen etanke yon atis
  • Diferans ki genyen ant Don ak talan
  • Sa ki ka enpechew devni sa Bondye Vle pou ye a
  • Koman ou ka devni yon vre atis pou kris  

​E mwen te patage temwanay mwen avek yo , e yo te apran anpil de dans atrave temyanaj mwen . 

An menm tan mwen te apran pandan moman sa ,koman mwen  ka itilize yon kamera ,koman mwen ka fe yon foto ki gen yon bel kalite tou sa. 
 Lem gade ane pase ansanm ak ane sa mwen ka di jen yo te apran anpil bagay sitou pou adorasyon ansanm ak fotografi gen ladan yo kite itilize kamera pou premye fwa, chante pou premye fwa yo te vreman deside pou yo te apran e ou ka we fason Bondye tap travay nan lavi yo wow mwen te vreman rejwi nan sa , e mwen di Bondye mesi pou fason li tap opere nan lavi yo e mwen espere lot ane pou Bondye fe plis ministe nan lavi yo .

 

Author

Recent Blog Posts

New Things + New Learning = Growth

New Things + New Learning = Growth

So far this year has been a year of new! New things, new roles, new relationships, and all the new challenges, rewards, and learning that follows.  December 30, 2022 I married my wonderful husband. The second week of January we jumped full force into ministry...

Praying For Each Other

Praying For Each Other

2 Thessalonians 1: 11-12With this in mind, we constantly pray for you, that our God may make you worthy of his calling, and by his power he may bring to fruition every desire of goodness and every deed prompted by faith. We pray this so that the name of our Lord Jesus...

God Knew I Needed Haiti as Much as Haiti Needed Me!

God Knew I Needed Haiti as Much as Haiti Needed Me!

Hi, my name is Zach Ennis and this is my story of how my life will never be the same because I said yes to a Mission Trip to Mission Starfish Haiti. I grew up knowing about Starfish and all the Difference Makers through my family that had been connected to Haiti for...

You Need to Remember

You Need to Remember

So often I become wrapped up in my thoughts. Wrapped up in the ideas of what life is ‘supposed to be like’, which often turns into a storm of ‘How will I’s... How will I provide for myself? How will I make friends? How will I ______? This morning, I was stuck in those...