Kwe Nan Bondye Nenpot Jan Sa Ye
May 21, 2021
Mica Turene

Hey there!
mwen vle patage avek nou enpe de sa Bondye te fe nan lavi m Kek semen avan peti gwoup dans mwen an te komanse , mwen tap priye epi mande Bondye pou voye moun li vle pou vini Nan Gwoup dans lan  ,kek semen avan tout Bagay komanse, mwen te gen selman 4 moun kite di wi yo vle vini. mwen tap priye e di Bondye 4  moun selman pap sifi epi la menm mwen te vinn santi mwen dekouraje mwen pat gen pasyans pou te tann sa mwen te mande Bondye a, tou ide mwen te gen nan tet mwen se  map bay vag ak tout bagay, apre sa mwen pran desizyon an pou vay vag. Yon semen avan tout bagay komanse ,nou menm staff yo nou reyini ansanm pou priye pou peti gwoup yo. Avan yo te Priye mwen di nan reyinyon an mwen deside anile Gwoup dans lan yo te di mwen Pou kisa epi mwen te ba yo rezon kife mwen vle bay vag yo te priye avek mwen ankourajem .Mwen te jwen yon pawol kite rekonfotem kisa “ Bondye pa bezwen kantite men ,se kalite ki konte pou li , epi mwen te soumet tout Bagay bay Bondye. nan lot semen nan yon jeudi pandan mwen nan peti gwoup angle a, mwen te we plis ke 20 jen ki vini epi gen youn nan yo ki di mwen ,Mwen vini ak tout moun sa yo pou ou ,pou gwoup dans la. mwen te vreman sezi nan demen mwen jwen 26 moun antou ki vini nan gwoup la ,sou 4 moun mwen te mete espwa youn nan yo pat vini mwen te vreman sezi apre sa mwen di Bondye mesi anpil pou Pwovizyon e mwen mande li padon deske mwen tap doute ke li se moun ki tap fe pwovizyon moun pou mwen, mwen te aprann pou m te lage tout anzyetem yo bay Bondye epi lap pran swen m ,mwen telman gen moun kounya, mwen pa gen espas pou nou reyini nou te obliye al fe repetisyon nan lari a devan lakay nou an. Pou rezon sa map di nou toujou  kwe nan Bondye nenpot jan sa ta ye 

Recent Blog Posts

Jesus likes you like that

Jesus likes you like that

Hello, Jesus? I called you last night and the line was silent... Are you tired? Are you lonely? Wondering when Jesus is going to do his magic and give you something to dance for? something to fight for? Jesus likes you like that  at least sometimes it’s sounds...

You Need to Remember

You Need to Remember

So often I become wrapped up in my thoughts. Wrapped up in the ideas of what life is ‘supposed to be like’, which often turns into a storm of ‘How will I’s... How will I provide for myself? How will I make friends? How will I ______? This morning, I was stuck in those...

Konviksyon

Konviksyon

“Se pou sa mwen di nou: Tou sa n'ap mande lè n'ap lapriyè, si nou gen fèm konviksyon nou resevwa l deja, n'a wè sa rive vre.” Mak 11:24  Maten an mwen tap priye e mwen tap mande BonDye poukisa mwen pat ka wè kèk bagay ke mwen tap mande li nan lapriyè epi aprè sa mwen...

Fason Bondye Te Travay Nan Lavi Ti Moun Yo

Fason Bondye Te Travay Nan Lavi Ti Moun Yo

 Jodia mwen  vle Ba ou yon ti temwanaj de koman mwen te we Bondye te travay nan lavi ti moun yo , Semen pase apre peti gwoup dans la gen kek nan ti moun yo ki mandem Madam Mica ou konn jwe  boul epi mwen te dil wi mwen konn jwe sa se youn nan spo ke mwen remen anpil...