Kwe Nan Bondye Nenpot Jan Sa Ye
May 21, 2021
Mica Turene

Hey there!
mwen vle patage avek nou enpe de sa Bondye te fe nan lavi m Kek semen avan peti gwoup dans mwen an te komanse , mwen tap priye epi mande Bondye pou voye moun li vle pou vini Nan Gwoup dans lan  ,kek semen avan tout Bagay komanse, mwen te gen selman 4 moun kite di wi yo vle vini. mwen tap priye e di Bondye 4  moun selman pap sifi epi la menm mwen te vinn santi mwen dekouraje mwen pat gen pasyans pou te tann sa mwen te mande Bondye a, tou ide mwen te gen nan tet mwen se  map bay vag ak tout bagay, apre sa mwen pran desizyon an pou vay vag. Yon semen avan tout bagay komanse ,nou menm staff yo nou reyini ansanm pou priye pou peti gwoup yo. Avan yo te Priye mwen di nan reyinyon an mwen deside anile Gwoup dans lan yo te di mwen Pou kisa epi mwen te ba yo rezon kife mwen vle bay vag yo te priye avek mwen ankourajem .Mwen te jwen yon pawol kite rekonfotem kisa “ Bondye pa bezwen kantite men ,se kalite ki konte pou li , epi mwen te soumet tout Bagay bay Bondye. nan lot semen nan yon jeudi pandan mwen nan peti gwoup angle a, mwen te we plis ke 20 jen ki vini epi gen youn nan yo ki di mwen ,Mwen vini ak tout moun sa yo pou ou ,pou gwoup dans la. mwen te vreman sezi nan demen mwen jwen 26 moun antou ki vini nan gwoup la ,sou 4 moun mwen te mete espwa youn nan yo pat vini mwen te vreman sezi apre sa mwen di Bondye mesi anpil pou Pwovizyon e mwen mande li padon deske mwen tap doute ke li se moun ki tap fe pwovizyon moun pou mwen, mwen te aprann pou m te lage tout anzyetem yo bay Bondye epi lap pran swen m ,mwen telman gen moun kounya, mwen pa gen espas pou nou reyini nou te obliye al fe repetisyon nan lari a devan lakay nou an. Pou rezon sa map di nou toujou  kwe nan Bondye nenpot jan sa ta ye 

Recent Blog Posts

I Surrender All?

I Surrender All?

(Editor note: Written 7/10/21,  3 days after President Jovenel Moise was assassinated in his home.) “I surrender all... I surrender all... all to thee my blessed savior, I surrender all”  I’m sure you’ve heard it. I’m sure you’ve sung it... but did you and do you mean...

Planning, Surrendering and Almost Missing a Flight

Planning, Surrendering and Almost Missing a Flight

Today I am going to share with you all something that God is constantly having to teach me and reteach me. And that is that life is so much better if we live in a constant state of full surrender. I’m talking real surrender, down to the last detail.  I am going to be...

A Bizarre Dream

A Bizarre Dream

I had the weirdest dream the other night, but I think it had some good value for learning. In the dream, I was teaching my small group at the intersection of the road just down the street from our house here in Haiti. There were a few people on nearby rooftops...

I Am Not The Potter

I Am Not The Potter

As many parents can attest, it is not easy to raise faithful children in this fallen world.   We pray for them, we read the Bible to them, and memorize scripture with them. We take them to small group, youth group, AWANA, church camp.   And we wonder….. is it enough?...

Lafwa

Lafwa

Mwen te gen chans poum te ede yon timoun ki te malad semen sa, e sa te fe anpil enpak sou mwen… pou fason mwen te we manman li tap priye ak la fwa pou li, pou fasonm te we anpil lot moun tap fe menm bagay la tou. Men youn nan bagay ke mwen vle soulinye nan istwa sa se...