Kwe Nan Bondye Nenpot Jan Sa Ye
May 21, 2021
Mica Turene

Hey there!
mwen vle patage avek nou enpe de sa Bondye te fe nan lavi m Kek semen avan peti gwoup dans mwen an te komanse , mwen tap priye epi mande Bondye pou voye moun li vle pou vini Nan Gwoup dans lan  ,kek semen avan tout Bagay komanse, mwen te gen selman 4 moun kite di wi yo vle vini. mwen tap priye e di Bondye 4  moun selman pap sifi epi la menm mwen te vinn santi mwen dekouraje mwen pat gen pasyans pou te tann sa mwen te mande Bondye a, tou ide mwen te gen nan tet mwen se  map bay vag ak tout bagay, apre sa mwen pran desizyon an pou vay vag. Yon semen avan tout bagay komanse ,nou menm staff yo nou reyini ansanm pou priye pou peti gwoup yo. Avan yo te Priye mwen di nan reyinyon an mwen deside anile Gwoup dans lan yo te di mwen Pou kisa epi mwen te ba yo rezon kife mwen vle bay vag yo te priye avek mwen ankourajem .Mwen te jwen yon pawol kite rekonfotem kisa “ Bondye pa bezwen kantite men ,se kalite ki konte pou li , epi mwen te soumet tout Bagay bay Bondye. nan lot semen nan yon jeudi pandan mwen nan peti gwoup angle a, mwen te we plis ke 20 jen ki vini epi gen youn nan yo ki di mwen ,Mwen vini ak tout moun sa yo pou ou ,pou gwoup dans la. mwen te vreman sezi nan demen mwen jwen 26 moun antou ki vini nan gwoup la ,sou 4 moun mwen te mete espwa youn nan yo pat vini mwen te vreman sezi apre sa mwen di Bondye mesi anpil pou Pwovizyon e mwen mande li padon deske mwen tap doute ke li se moun ki tap fe pwovizyon moun pou mwen, mwen te aprann pou m te lage tout anzyetem yo bay Bondye epi lap pran swen m ,mwen telman gen moun kounya, mwen pa gen espas pou nou reyini nou te obliye al fe repetisyon nan lari a devan lakay nou an. Pou rezon sa map di nou toujou  kwe nan Bondye nenpot jan sa ta ye 

Author

Recent Blog Posts

New Things + New Learning = Growth

New Things + New Learning = Growth

So far this year has been a year of new! New things, new roles, new relationships, and all the new challenges, rewards, and learning that follows.  December 30, 2022 I married my wonderful husband. The second week of January we jumped full force into ministry...

Praying For Each Other

Praying For Each Other

2 Thessalonians 1: 11-12With this in mind, we constantly pray for you, that our God may make you worthy of his calling, and by his power he may bring to fruition every desire of goodness and every deed prompted by faith. We pray this so that the name of our Lord Jesus...

God Knew I Needed Haiti as Much as Haiti Needed Me!

God Knew I Needed Haiti as Much as Haiti Needed Me!

Hi, my name is Zach Ennis and this is my story of how my life will never be the same because I said yes to a Mission Trip to Mission Starfish Haiti. I grew up knowing about Starfish and all the Difference Makers through my family that had been connected to Haiti for...

You Need to Remember

You Need to Remember

So often I become wrapped up in my thoughts. Wrapped up in the ideas of what life is ‘supposed to be like’, which often turns into a storm of ‘How will I’s... How will I provide for myself? How will I make friends? How will I ______? This morning, I was stuck in those...