Kwe Nan Bondye Nenpot Jan Sa Ye
May 21, 2021
Mica Turene

Hey there!
mwen vle patage avek nou enpe de sa Bondye te fe nan lavi m Kek semen avan peti gwoup dans mwen an te komanse , mwen tap priye epi mande Bondye pou voye moun li vle pou vini Nan Gwoup dans lan  ,kek semen avan tout Bagay komanse, mwen te gen selman 4 moun kite di wi yo vle vini. mwen tap priye e di Bondye 4  moun selman pap sifi epi la menm mwen te vinn santi mwen dekouraje mwen pat gen pasyans pou te tann sa mwen te mande Bondye a, tou ide mwen te gen nan tet mwen se  map bay vag ak tout bagay, apre sa mwen pran desizyon an pou vay vag. Yon semen avan tout bagay komanse ,nou menm staff yo nou reyini ansanm pou priye pou peti gwoup yo. Avan yo te Priye mwen di nan reyinyon an mwen deside anile Gwoup dans lan yo te di mwen Pou kisa epi mwen te ba yo rezon kife mwen vle bay vag yo te priye avek mwen ankourajem .Mwen te jwen yon pawol kite rekonfotem kisa “ Bondye pa bezwen kantite men ,se kalite ki konte pou li , epi mwen te soumet tout Bagay bay Bondye. nan lot semen nan yon jeudi pandan mwen nan peti gwoup angle a, mwen te we plis ke 20 jen ki vini epi gen youn nan yo ki di mwen ,Mwen vini ak tout moun sa yo pou ou ,pou gwoup dans la. mwen te vreman sezi nan demen mwen jwen 26 moun antou ki vini nan gwoup la ,sou 4 moun mwen te mete espwa youn nan yo pat vini mwen te vreman sezi apre sa mwen di Bondye mesi anpil pou Pwovizyon e mwen mande li padon deske mwen tap doute ke li se moun ki tap fe pwovizyon moun pou mwen, mwen te aprann pou m te lage tout anzyetem yo bay Bondye epi lap pran swen m ,mwen telman gen moun kounya, mwen pa gen espas pou nou reyini nou te obliye al fe repetisyon nan lari a devan lakay nou an. Pou rezon sa map di nou toujou  kwe nan Bondye nenpot jan sa ta ye 

Author

  • Mica Turene

    Mica graduated DTS in 2020 at YWAM Saint Marc. She is a founding staff member at YWAM Port of Peace

    https://tithe.ly/give_new/www/#/tithely/give-one-time/3114838?giving_to=Staff:%20Mica%20Turene Turene Mica

Recent Blog Posts

Knowing God and Serving Him

Knowing God and Serving Him

Today I want to share something I learned a while back through an inductive study on the book of Matthew. During that time studying many things have convicted me, encouraged me, touched, and inspired me. But today I am going to share just two of those.  ““Not everyone...

From Haiti To Mongolia

From Haiti To Mongolia

Hello YWAM Port of Peace Family, I miss Haiti more than “dearly” or any words that I could really put on this screen i’m writing on and you’re reading from. Let’s get right into it. What is obedience? Something drilled in us from childhood so that we grow up and...

Idantite w nan Kris

Idantite w nan Kris

Bonswa tout moun mwen vle pale enpe de idantite w nan Kris la.  Gen  idantite nan Kris la vle di ke ou konpran epi kwe ke  vre  idantitew soti nan relasyonw avek Jezi .Sa vledi kew konpran ou renmen, ou gen vale, Bondye akseptew janw ye a. E ke valew pa baze sou sa ou...

Our First Ever Stateside Event!

Our First Ever Stateside Event!

We have some exciting news to share with you all! Our staff have been hard at work preparing YWAM Port of Peace’s very first stateside event in the city of Spring, Texas this fall!!  So, for those of you in the Houston area be prepared for an evening of fun! If you...

Bondye Toujou Prè

Bondye Toujou Prè

Tout tan sa yo ki pase nan vim ak nan antouraj mwen, mwen aprann yon bagay ki se kle pou lavi’m. Nan nenpòt sitiyasyon mwen ye, oubyen yon lòt moun BonDye toujou la, li toujou la ap frape pòt kè nou poul ka rantre, li pa dezòd, san prensip oubyen menm antre si li pa...