Lafwa
June 4, 2021
Louis Roosevelt

Mwen te gen chans poum te ede yon timoun ki te malad semen sa, e sa te fe anpil enpak sou mwen… pou fason mwen te we manman li tap priye ak la fwa pou li, pou fasonm te we anpil lot moun tap fe menm bagay la tou. Men youn nan bagay ke mwen vle soulinye nan istwa sa se “Lè nap priye, se pou nou fel ak lafwa, pou nou rekonet ke se nan men BonDye tout bagay ye, se pa pou nou fèl ak perèz. Menm jan manman sa te fel pou pitit li a… m te we koman lafwa li te mennen pitit li a jis nan elikopte sa ki tap vin pranl pou mennen li nan lopital, sa te stresan anpil paske pitit la pat ka respire san machin oksijèn sa, e nan moman sa nou te rete 30 minit chaj nan oksijèn nan pou li te etèn. men mwen te we ak de je mwen koman BonDye Gran, m te we le nou Mete lafwa nou nan BonDye koman sa ka ye pou nou…

Mwen swete ou fe menm jan an, kontinye mete lafwa ou nan BonDye menm si ou pa konprann anyen. paske moun ki gen viw nan men’l lan li konprann e konnen tout bagay.

  • Louis graduated DTS in 2020 at YWAM Saint Marc. He is a founding staff member and part of the leadership team at YWAM Port of Peace

Recent Blog Posts

I Surrender All?

I Surrender All?

(Editor note: Written 7/10/21,  3 days after President Jovenel Moise was assassinated in his home.) “I surrender all... I surrender all... all to thee my blessed savior, I surrender all”  I’m sure you’ve heard it. I’m sure you’ve sung it... but did you and do you mean...

Planning, Surrendering and Almost Missing a Flight

Planning, Surrendering and Almost Missing a Flight

Today I am going to share with you all something that God is constantly having to teach me and reteach me. And that is that life is so much better if we live in a constant state of full surrender. I’m talking real surrender, down to the last detail.  I am going to be...

A Bizarre Dream

A Bizarre Dream

I had the weirdest dream the other night, but I think it had some good value for learning. In the dream, I was teaching my small group at the intersection of the road just down the street from our house here in Haiti. There were a few people on nearby rooftops...

I Am Not The Potter

I Am Not The Potter

As many parents can attest, it is not easy to raise faithful children in this fallen world.   We pray for them, we read the Bible to them, and memorize scripture with them. We take them to small group, youth group, AWANA, church camp.   And we wonder….. is it enough?...

Kwe Nan Bondye Nenpot Jan Sa Ye

Kwe Nan Bondye Nenpot Jan Sa Ye

Hey there!mwen vle patage avek nou enpe de sa Bondye te fe nan lavi m Kek semen avan peti gwoup dans mwen an te komanse , mwen tap priye epi mande Bondye pou voye moun li vle pou vini Nan Gwoup dans lan  ,kek semen avan tout Bagay komanse, mwen te gen selman 4 moun...