Fason Bondye Te Travay Nan Lavi Ti Moun Yo
August 13, 2021
Mica Turene

 Jodia mwen  vle Ba ou yon ti temwanaj de koman mwen te we Bondye te travay nan lavi ti moun yo ,

Semen pase apre peti gwoup dans la gen kek nan ti moun yo ki mandem Madam Mica ou konn jwe  boul epi mwen te dil wi mwen konn jwe sa se youn nan spo ke mwen remen anpil .yo te vreman eksite pou yo te tande sa ,yo mandem eske w vle jwe ak nou mwen te vreman fatige nan moman sa , mwen te di yo ok pa gen pwoblem mwen pral chache Boul la .  nou te komanse jwe ,sa te vreman amizan le nou fini yo te vreman apresye moman nou te pase ansanm nan epi yo mandem eske nou ka jwe anko yon lot fwa? mwen di banm panse poum we, presa  nou te fini pa chwazi yon jou .nan lot semen nou komanse jwe men fwa sa yo te fache ak youn lot yo tap joure youn lot yo te men arive eseye jete youn lot pandan yap jwen . Nan moman sa mwen kanpe jwet  la mwen di sak genyen sa kap pase konsa ti moun yo tout komanse pale an menm tan yo tap eseye pou esplike sak pase a epi mwen di yo tande : nou la pou nou jwe pou nou apran konnen youn lot , pou kisa nou oblije fache ,joure, nou se yon sel e nou se fre ak se. nou bezwen gen respe youn pou lot renmen youn lot e sousye pou youn lot . Epi mwen di yo nap rejwe anko ak lanmou respe e trete youn lot fason ou te renmen yo trete w gen youn nan ti fi yo kite di Madam Mica mwen vreman dezole pou sa ki pase a mwen mande ou padon mwen pwomet ou mwen pap janm fe sa anko . la menm sa te vreman touche kem e mwen te di mesi Bondye paske ou pemet li idantifye ke li te fe yon ere e padon se youn nan pi gwo bagay yo moun kap viv bezwen konnen. ti pitit sa te ka gen selman 10 ou 11 ans ki te dako fe te li enb pou li te rekonet li te fe yon ere ,e mwen te pataje vese sa avek yo kise 1 Korentyen 10 : 31 ki di : se sak fe , kit nap mange , kit nap bwe , nenpot sa nap fe , fel pou sa sevi yon lwanj pou Bondye 

Mwen swete ou beni Nan temwanay sa . Jezi renmen w !

Recent Blog Posts

You Need to Remember

You Need to Remember

So often I become wrapped up in my thoughts. Wrapped up in the ideas of what life is ‘supposed to be like’, which often turns into a storm of ‘How will I’s... How will I provide for myself? How will I make friends? How will I ______? This morning, I was stuck in those...

Konviksyon

Konviksyon

“Se pou sa mwen di nou: Tou sa n'ap mande lè n'ap lapriyè, si nou gen fèm konviksyon nou resevwa l deja, n'a wè sa rive vre.” Mak 11:24  Maten an mwen tap priye e mwen tap mande BonDye poukisa mwen pat ka wè kèk bagay ke mwen tap mande li nan lapriyè epi aprè sa mwen...

Planning, Surrendering and Almost Missing a Flight

Planning, Surrendering and Almost Missing a Flight

Today I am going to share with you all something that God is constantly having to teach me and reteach me. And that is that life is so much better if we live in a constant state of full surrender. I’m talking real surrender, down to the last detail.  I am going to be...

A Bizarre Dream

A Bizarre Dream

I had the weirdest dream the other night, but I think it had some good value for learning. In the dream, I was teaching my small group at the intersection of the road just down the street from our house here in Haiti. There were a few people on nearby rooftops...