Bondye Toujou Prè
July 7, 2023
Louis Roosevelt

Tout tan sa yo ki pase nan vim ak nan antouraj mwen, mwen aprann yon bagay ki se kle pou lavi’m. Nan nenpòt sitiyasyon mwen ye, oubyen yon lòt moun BonDye toujou la, li toujou la ap frape pòt kè nou poul ka rantre, li pa dezòd, san prensip oubyen menm antre si li pa envite.

Mwen vle ankouranje ou menm jodi a ke BonDye toujou ap frape pòt kè ou, li toujou la pou’l edew ak pwoteje ou menm lè ou pa merite sa. Sonje ke li la, li vle pale avew, li vle bon zanmi’w, pi bon zanmi ke’w te ka janm genyen oubyen konnen.

Mwen toujou nan pwosesis pou kite BonDye antre nan kèm chak lè mwen repouse’l e travay nan mwen, paske pwosesis sa map toujou bezwen fè’l chak jou pou’m ka grandi. Men mwen konnen ak èd Sentespri a ki la pou’l ansenye ak konvenk mwen map vin pi meyè nan sa chak jou. Em panse pou ou menm tou se menm bagay. BonDye beni ou e li avèk ou.

Author

  • Louis Roosevelt

    Louis graduated DTS in 2020 at YWAM Saint Marc. He is a founding staff member and our campus director!

    https://tithe.ly/give_new/www/#/tithely/give-one-time/3114838?giving_to=Staff:%20Louis%20Roosevelt Roosevelt Louis

Recent Blog Posts

Knowing God and Serving Him

Knowing God and Serving Him

Today I want to share something I learned a while back through an inductive study on the book of Matthew. During that time studying many things have convicted me, encouraged me, touched, and inspired me. But today I am going to share just two of those.  ““Not everyone...

From Haiti To Mongolia

From Haiti To Mongolia

Hello YWAM Port of Peace Family, I miss Haiti more than “dearly” or any words that I could really put on this screen i’m writing on and you’re reading from. Let’s get right into it. What is obedience? Something drilled in us from childhood so that we grow up and...

Idantite w nan Kris

Idantite w nan Kris

Bonswa tout moun mwen vle pale enpe de idantite w nan Kris la.  Gen  idantite nan Kris la vle di ke ou konpran epi kwe ke  vre  idantitew soti nan relasyonw avek Jezi .Sa vledi kew konpran ou renmen, ou gen vale, Bondye akseptew janw ye a. E ke valew pa baze sou sa ou...

Our First Ever Stateside Event!

Our First Ever Stateside Event!

We have some exciting news to share with you all! Our staff have been hard at work preparing YWAM Port of Peace’s very first stateside event in the city of Spring, Texas this fall!!  So, for those of you in the Houston area be prepared for an evening of fun! If you...

New Things + New Learning = Growth

New Things + New Learning = Growth

So far this year has been a year of new! New things, new roles, new relationships, and all the new challenges, rewards, and learning that follows.  December 30, 2022 I married my wonderful husband. The second week of January we jumped full force into ministry...