Lafwa

Lafwa

Mwen te gen chans poum te ede yon timoun ki te malad semen sa, e sa te fe anpil enpak sou mwen… pou fason mwen te we manman li tap priye ak la fwa pou li, pou fasonm te we anpil lot moun tap fe menm bagay la tou. Men youn nan bagay ke mwen vle soulinye nan istwa sa se...
Bay Bondye Glwa Ak Mizik Ou

Bay Bondye Glwa Ak Mizik Ou

Mwen avèk zanmi mwen an fèk soti yon mizik ke nou realize nou menm… Sa te vrèman amizan poun te travay ansanm pou bay BonDye glwa e an menm tan poun envitew adore avèk nou… mwen jis vle diw ke si ou ta anvi fè yon pwojè konsa oubyen BonDye ta mete sou kè ou...
Eskèw Renmen Mizik?

Eskèw Renmen Mizik?

Trè byento nou gen poun pataje yon mizik ke nou tradwi an kreyòl, mizik sa gen anpil chalè, li vrèman pèsonèl ak BonDye. paske li di nan mizik la espwa ap leve nan mitan sann yo. sim ta palew de mizik sa m tap diw le ou kriye alelouya ak tout fòs ou, perèz pèdi pouvwa...
From Elisha to Louis

From Elisha to Louis

This is a story of how God still moves. So a few weeks back Louis, Myriam (a Saint-Marc staff member) and I were sitting together, praying for all kinds of stuff, reveling in the goodness of God and working through some tough questions together. Louis had been...
Mwen Ta Renmen Wè!

Mwen Ta Renmen Wè!

Sa vrèman fou! poum wè kòman Ayisyen renmen foot-ball anpil, men mwen te toujou konnen yo pa renmen lapli mouye yo menm! menm!  Mwen te gen chans patisipe nan yon gwo match kote te gen  (Baltimore VS Tempête) ki tap jwe nan Vil Saint-Marc (Parc levelt), anpil moun te...