Kwe Nan Bondye Nenpot Jan Sa Ye

Kwe Nan Bondye Nenpot Jan Sa Ye

Hey there!mwen vle patage avek nou enpe de sa Bondye te fe nan lavi m Kek semen avan peti gwoup dans mwen an te komanse , mwen tap priye epi mande Bondye pou voye moun li vle pou vini Nan Gwoup dans lan  ,kek semen avan tout Bagay komanse, mwen te gen selman 4 moun...
Devni Yon Anbasade Pou Kris

Devni Yon Anbasade Pou Kris

Mwen vle esplike nou yon tikras de sa mwen te fe pandan moman Break / poz nou te genyen an .Pandan moman break la mwen te jwen yon opotinite pou te ansenye nan yon conferan Nou genyen ki fet chak Ane Nan yon vil ki rele dechapel. Nou te gen diferan atelye de travay...
Evanjelizasyon Nan Yon Brouèt!

Evanjelizasyon Nan Yon Brouèt!

Vandredi pase a nou te gen yon evanjelisasyon nou te fè nan Bourèt ,nòmalman jan de aktivite sa yo toujou fèt avèk yon machin , ak cha oubyn yon kabwa pou pote spike , dèlko etc. Men akoz de fason wout la toujou gen blokis, nou te anvizaje poun itilize yon Bourèt pou...
Rekonesan Pou Sa Ou Genyen

Rekonesan Pou Sa Ou Genyen

Nan tan pase mwen te toujou gen pwoblem ansanm avek enkyetid mwen, m te konn toujou ap enkyetem pou sa mwen bezwen e jodi a mwen vle patage yon ti  temwanaj avek ou Mwen sonje le mwen t’ap grandi, mwen te toujou ap enkyete’m pou Bagay mwen bezwen ,pou rad map mete,...
A Little Encouragement For Your Day…

A Little Encouragement For Your Day…

“For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans for welfare and not for evil, to give you a future and a hope. Then you will call upon me and come and pray to me, and I will hear you. You will seek me and find me, when you seek me with all your heart.”...